FleetTransport en gegevensverwerking

Indien u een FleetTransport een dienst afneemt, dient u gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats aan FleetTransport te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van FleetTransport opgeslagen.

Op basis van de privacywetgeving heeft u als klant het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar:

FleetTransport
Hooghiemstraplein 85
3514 AX Utrecht

FleetTransport en privacy

FleetTransport gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en geeft daarom duidelijk in haar Privacy Disclaimer aan dat de persoongegevens van haar clientèle niet aan derden worden verstrekt. Dit doet FleetTransport alleen wanneer FleetTransport in het kader van haar dienstverlening derden inschakelt, wanneer FleetTransport redenen heeft om de kredietwaardigheid van een client te onderzoeken, of wanneer FleetTransport op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is persoonsgegevens te verstrekken. De privacy van de client staat bij FleetTransport dus hoog in het vaandel. Daarom heeft FleetTransport ook Privacy Voorwaarden opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze FleetTransport met de privacy van haar cliënten omgaat. FleetTransport leeft daarbij te allen tijde de toepasselijke regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na.

FleetTransport en uw gegevens

Wanneer u cliënt wilt worden van FleetTransport, dient u een aantal gegevens in te vullen zoals u naam, adres, woonplaats.

  1. Om een dienst te kunnen leveren en factureren heeft FleetTransport bepaalde gegevens van u nodig. Wij vragen daarbij alleen om gegevens die we echt nodig hebben. FleetTransport verzamelt de naam- en adresgegevens van haar clientele voor de administratie en voor verbetering van de dienstverlening.
  2. FleetTransport is op grond van de Nederlandse wet verplicht de correcte naam- en adresgegevens van haar clienten te registreren. Een internet provider is namelijk gehouden mee te werken aan justitiële verzoeken met betrekking tot de verstrekking van bepaalde gegevens aan en het aftappen van internetverkeer door autoriteiten. Hierbij kan worden gedacht aan een onderzoek door de politie naar iemand die kinderporno verspreidt via het internet.
  3. Tijdens het gebruik van de dienst houden we ook bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening. Dit zijn de zogenaamde verkeersgegevens, gebruikt voor "het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk of voor de facturering ervan". Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat u op uw website of met uw mail doet. Afhankelijk van de soort dienst of abonnement gaat het om gegevens over uw toegang tot tot uw website, zoals bijvoorbeeld tijdstip, IP-adres, loginnaam of klantnummer. Gegevens over de toegang gebruiken we bijvoorbeeld als er klachten zijn over de verbinding. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van uw website en de omvang van uw mailbox, omdat die bij de alle abonnementen aan maxima gebonden zijn.

FleetTransport Nieuwsbrief

FleetTransport stuurt haar klanten van tijd tot tijd een nieuwsbrief en/of informatie over haar diensten. Deze informatie heeft alleen betrekking op diensten en promoties van FleetTransport zelf. Wanneer u de nieuwsbrieven en informatie over de diensten van FleetTransport niet op prijs stelt, kunt u dat eenvoudig aangeven door in uw profiel in de Client Portal van FleetTransport aangeven dat u geen post meer wilt ontvangen van FleetTransport, waarna u deze informatie niet langer zult ontvangen.

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.